Česta je zabluda da je za promenu ponašanja dovoljno da se spoje prave informacije i motivacija. Ipak, u korenu promene ponašanja nalazi se dublja struktura koju čine kompleksni sistemi uverenja. Ta uverenja nas često ne podržavaju na putu ka promeni i u svom osnovnom obliku predstavljaju manju ili veću varijaciju na jedno osnovno ograničavajuće uverenje:

Ja nisam dovoljno dobar.

Svako ograničavajuće uverenje i, u širem kontekstu, svaki problem na koji u životu nailazimo sadrži u sebi negativni naboj.

Kada se skine naboj sa problema, ostaje nam otvoren prostor izbora da, kada se problem sledeći put javi, više ne reagujemo protiv svoje volje, već da možemo da ga rešimo i načinimo svesni izbor prema produktivnom ponašanju.

Duboki PEAT je metod Ž. M. Slavinskog koji, pored mnogih drugih primena, služi za skidanje naboja sa problemskih situacija. U toku ovog procesa integrisaćete suprotnosti koje čine polove i stvaraju naboj u problemskim situacijama.

Na taj način dolazi do dubinskog rešavanja problema, polazeći od njegovog uzroka, a ne od posledica koje nam pričinjavaju neprijatnost.

 

Proces je izuzetno jednostavan, prati tačan algoritam po kome se klijent vodi, bez intelektualisanja i previše razgovora, koje neke terapeutske tehnike zagovaraju. Za one kojima odgovara ovakav pristup, ovaj metod je idelan, pošto je izuzetno brz i efikasan.

 

Zakažite besplatne konsultacije: