Jedan je prvi post na ovom blogu.
Jedan je broj od koga počinjemo.
Jedan je najzanemareniji i onaj od koga se svi plašimo.

Ono što radimo svaki dan nas čini onime što jesmo. Jedina valuta koju svi imamo u istoj količini je vreme. Svako od nas ima 24 sata na raspolaganju, a retko ko polaže račune sam sebi na koji način troši ovaj resurs.
Način na koji je strukturiran svaki dan zavisi od stvari koje radimo svaki dan, od navika koje smo tokom vremena stekli. Da bismo poboljšali način na koji proživljavamo svaki dan zavisi od kvaliteta navika od koji se taj dan sastoji. Da bismo živeli kvalitetan život moramo da biramo navike koje nas podržavaju u postizanju rezultata koje hoćemo da postignemo.

Sve ovo zvuči divno, ali svi znamo koliko je teško promeniti navike koje su već toliko dugo deo naših rutina, što je posledica toga što je otpor prema novim i nepoznatim obrascima ponašanja veliki, zato što naš um ne voli promene.
Rešenje za prevazilaženje ovog otpora je jedan. Samo jedan. Jedan sklek, jedan pasus. Jedan minut meditacije. Jedan zdrav obrok.
Kada uradimo jedan, onda je mnogo lakše uraditi sve posle jednog.

Ovo je jedan post.